Taryfa

Nowa taryfa

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK z dnia 18 marca 2020 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 8 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Taryfa Nr 8 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 21(1315)/2020 z dnia 19 marca 2020 r. 

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 3 kwietnia 2020 r.

Treść taryfy publikujemy poniżej.