Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Krzysztof Przychodaj Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kamiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Zając – Członek Rady Nadzorczej

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników stanowi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie