Portal eBOK

Zachęcamy do skorzystania z usługi Portalu eBOK dedykowanego dla Odbiorców Komercyjnych oraz Sprzedawców paliw gazowych, którzy zawarli z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) Umowę o Świadczenie Usługi Dystrybucyjnej. Portal eBOK to system, który w przyjazny sposób pozwala złożyć Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) oraz pobrać operatywne (nie będące podstawą do rozliczeń) dane pomiarowe z dowolnego miejsca i o każdej porze - 24 godziny na dobę. Zapewnia kontrolę składanych wniosków PZD oraz w łatwy sposób pozwala sprawdzić status ich realizacji.

Portal eBOK wykorzystywany jest obecnie przez Użytkowników do komunikacji z PSG w ramach obszaru taryfowego zabrzańskiego i gdańskiego dla punktów wyjścia typu WS oraz wszystkich punktów wyjścia typu WR. Uruchomianie portalu dla pozostałych obszarów taryfowych będzie realizowane przez PSG etapowo i jest związane z migracją obsługi procesów z aktualnie wykorzystywanych systemów informatycznych do docelowego systemu bilingowego w PSG.

Zapraszamy do korzystania z Portalu eBOK ZUD.

ZALOGUJ SIĘ

 

PSG od 1.07.2020 udostępnia nową wersję Portalu eBOK o przebudowanym interfejsie użytkownika i rozszerzonej funkcjonalności związanej z komunikacją rynkową. Nowy portal uwzględnia od 1.07.2020 m.in. zmiany w zakresie możliwości składania wszystkich rodzajów PZD zdefiniowanych w IRiESD przy wykorzystaniu nowej numeracji POD w standardzie GS1 oraz od 24.07.2020 obsługę zgłoszeń reklamacyjnych. W okresie przejściowym, w sprawach reklamacyjnych pozostawiamy otwarte dotychczasowe kanały komunikacji, z rekomendacją na korzystanie z nowych funkcjonalności Portalu eBOK.

W celu przybliżenia obsługi nowej wersji portalu poniżej zamieszczamy informacyjnie instrukcję obsługi nowej wersji portalu (która na bieżąco będzie aktualizowana i rozszerzana), regulamin jego wykorzystania oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zachęcamy również do zapoznania się z filmem instruktażowym, który dostępny jest poniżej.

Prosimy o pracę z nowym portalem (ebok.psgaz.pl) za pośrednictwem przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Uwaga! Zaobserwowaliśmy problemy wydajnościowe na nowym portalu w funkcji pobierania danych operatywnych. W związku z tą sytuacją tymczasowo przywróciliśmy do tymczasowego równoległego użytkowania wcześniejszą wersję portalu do pobierania danych operatywnych (prosimy nie korzystać z funkcji związanych z PZD). Stary portal jest dostępny pod adresem ebok-zabrze.psgaz.pl. Dane dostępowe (hasło, login) do tej wersji portalu pozostają bez zmian.

 

Kiedy i jak zostaną udostępnione materiały dotyczące zasad korzystania z nowej wersji portalu eBOK?

Materiały dotyczące zasad korzystania z nowej wersji portalu będą opublikowane na stronie www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta \ Portal eBOK. W szczególności publikacja dotyczy Regulaminu korzystania z aplikacji oraz Instrukcji obsługi użytkownika. Zakładamy, że kolejne wersje tych dokumentów będą na bieżąco w razie potrzeby aktualizowane. Przewidujemy dodatkowo udostępnienie nagrań prezentujących obsługę wykorzystania portalu.

Czy uruchomienie nowej wersji portalu eBOK będzie powodował konieczność ponownego występowanie o dostęp?

Dotychczasowi użytkownicy portalu eBOK będą mieli dostęp do nowej wersji portalu bez składania wniosku. Aktywne konta we wcześniejszej wersji portalu zostaną zmigrowane do nowej wersji wraz z hasłami. Po zalogowaniu się do nowej wersji portalu eBOK aplikacja może poprosić o zmianę hasła na nowe, zgodne z bardziej restrykcyjnymi wymogami bezpieczeństwa.

W jaki sposób zgłaszać ewentualne nieprawidłowości związane z działaniem eBOK oraz uwagi do instrukcji obsługi?

Nieprawidłowości związane z działaniem eBOK oraz uwagi do instrukcji obsługi należy przesyłać na skrzynkę pocztową ebok.pomoc@psgaz.pl.