Kontakt

Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie

Adres korespondencyjny:  ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Numer telefonu:  14 632 39 99 
Poczta elektroniczna:  kancelaria.centrala@psgaz.pl
Adres internetowy:  www.psgaz.pl

Adres redakcji BIP:  ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Główny redaktor BIP: Aleksander Kobyłka
e-mail: aleksander.kobylka@psgaz.pl