Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.09.2020  -1,00 0,827
02.09.2020 -0,51 0,911
03.09.2020 -0,78 0,864
04.09.2020 -1,15 0,801
05.09.2020 -0,97 0,832
06.09.2020 -0,74 0,871
07.09.2020 -0,50 0,912
08.09.2020 -0,69 0,880
09.09.2020 -1,15 0,800
10.09.2020 -1,02 0,822
11.09.2020 -0,86 0,850
12.09.2020 -1,10 0,808
13.09.2020 -0,91 0,841
14.09.2020 -1,62 0,719
15.09.2020 -1,56 0,729
16.09.2020 -1,46 0,746
17.09.2020 -1,04 0,819
18.09.2020 -0,69 0,880
19.09.2020 -0,07 0,988
20.09.2020 0,01  
21.09.2020 -0,65 0,887
22.09.2020 -0,90 0,843
23.09.2020 -0,94 0,836
24.09.2020 -1,10 0,809
25.09.2020 -1,06 0,816
26.09.2020 -0,15 0,974
27.09.2020 1,10  
28.09.2020    
29.09.2020    
30.09.2020    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

01.09.2020  -2,85 0,625
02.09.2020 -3,34 0,561
03.09.2020 -3,03 0,601
04.09.2020 -3.39 0,555
05.09.2020 -3,03 0,602
06.09.2020 -2,78 0,634
07.09.2020 -5,96 0,218
08.09.2020 -3,18 0,583
09.09.2020 -3,34 0,561
10.09.2020 -3,92 0,485
11.09.2020 -3,17 0,584
12.09.2020 -3,01 0,605
13.09.2020 -3,30 0,567
14.09.2020 -3,72 0,512
15.09.2020 -3,56 0,530
16.09.2020 -4,01 0,473
17.09.2020 -3,43 0,550
18.09.2020 -2,73 0,641
19.09.2020 -2,53 0,668
20.09.2020 -2,55 0,665
21.09.2020 -3,35 0,560
22.09.2020 -2,96 0,611
23.09.2020 -3,46 0,546
24.09.2020 -3,20 0,580
25.09.2020 -3,21 0,579
26.09.2020 -1,57 0,794
27.09.2020 -0,74 0,903
28.09.2020    
29.09.2020    
30.09.2020    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.