Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów dla gazu E i Lw.

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu E:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz E

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.08.2019  -1,72 0,674
02.08.2019 -0,65 0,877
03.08.2019 -0,02 0,996
04.08.2019 -1,53 0,709
05.08.2019 -2,33 0,557
06.08.2019 -1,58 0,700
07.08.2019 -1,78 0,662
08.08.2019 -1,78 0,661
09.08.2019 -1,79 0,660
10.08.2019 -1,56 0,704
11.08.2019 -1,67 0,683
12.08.2019 -1,99 0,622
13.08.2019 -1,86 0,646
14.08.2019 -1,55 0,706
15.08.2019 -1,41 0,732
16.08.2019 -1,82 0,655
17.08.2019 -1,51 0,713
18.08.2019 -1,52 0,711
19.08.2019 -1,90 0,639
20.08.2019 -1,69 0,679
21.08.2019    
22.08.2019    
23.08.2019    
24.08.2019    
25.08.2019    
26.08.2019    
27.08.2019    
28.08.2019    
29.08.2019    
30.08.2019    
31.08.2019    

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS dla gazu Lw:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]  gaz Lw

Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)

 01.08.2019  -3,04 0,508
02.08.2019 -3,36 0,455
03.08.2019 -3,01 0,513
04.08.2019 -3,02 0,511
05.08.2019 -4,46 0,278
06.08.2019 -3,21 0,481
07.08.2019 -3,49 0,435
08.08.2019 -3,30 0,466
09.08.2019 -3,50 0,433
10.08.2019 -2,96 0,521
11.08.2019 -3,36 0,456
12.08.2019 -3,37 0,455
13.08.2019 -3,12 0,495
14.08.2019 -3,06 0,504
15.08.2019 -3,39 0,451
16.08.2019 -3,30 0,466
17.08.2019 -2,88 0,533
18.08.2019 -3,25 0,474
19.08.2019 -3,16 0,489
20.08.2019 -3,21 0,481
21.08.2019    
22.08.2019    
23.08.2019    
24.08.2019    
25.08.2019    
26.08.2019    
27.08.2019    
28.08.2019    
29.08.2019    
30.08.2019    
31.08.2019    

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.