Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu

Rafał Borutko Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Rafał Borutko
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat oraz członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2004-2006 wicemarszałek województwa dolnośląskiego - członek zarządu. Kierował Departamentem Mienia Wojewódzkiego z Wydziałami Inwestycji i Ochrony Środowiska. W roku 2007 powołany na stanowisko wiceministra gospodarki morskiej w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. W tym czasie był odpowiedzialny za prace związane z procesem legislacyjnym ministerstwa, pozyskiwaniem funduszy europejskich, prowadzeniem inwestycji m. in. w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko NSRO na lata 2007-2013 oraz inicjowanie budowy Terminala LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1998-2004 zatrudniony w departamencie ekonomicznym spółki akcyjnej prawa handlowego świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw.

Ponadto były członek rad społecznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz były członek rad nadzorczych spółek komunalnych z udziałem większościowym samorządu terytorialnego.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa” sp. z o.o.

Andrzej Pyzio Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Andrzej Pyzio
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Menedżer i ekspert w zakresie finansów i nieruchomości. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Banku Zachodnim SA. Przez kolejne lata kierował zespołami analityków kredytowych odpowiedzialnymi za finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie dużych korporacji w ramach bankowości korporacyjnej, w tym szczególnie w zakresie inwestycji deweloperskich i project finance. W latach 2008-2011 pełnił stanowiska dyrektora finansowego oraz dyrektora zarządzającego w spółkach deweloperskich operujących w segmencie nieruchomości komercyjnych.

Posiada bogate doświadczenie na polu oceny i finansowania złożonych projektów inwestycyjnych oraz przygotowywania różnorodnych analiz finansowych. W ramach prowadzonej działalności konsultingowej uczestniczył w projektach doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji budżetowania i raportowania, w tym w firmach z sektora energetycznego należących do Grupy PGNiG.

Jacek Kawula o.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Jacek Kawula
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.