Cennik analizy składu gazu

Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.6. Taryfy nr 7 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratoria własne PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji 

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Symbol usługi Rodzaj usługi Cena netto za usługę bez dojazdu (w zł) Cena netto za usługę
z dojazdem do 5 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 10 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 20 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 30 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 50 km
(w zł)
Cena netto
za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Usługi laboratoryjne              
4.1 Analiza składu gazu  397,00 - - - - - -
4.5 Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie               
4.5.1 do 0,5 MPa włącznie - 212,00 249,00 324,00 383,00 527,00 75,00
4.5.2 powyżej 0,5 MPa  - 296,00 344,00 440,00 511,00 694,00 96,00

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia w/w. usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy laboratorium@psgaz.pl.