Umowa o przyłączeniowe do sieci gazowej

Na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz w okresie ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, Polska Spółka Gazownictwa przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej, o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej. W projekcie określa się datę ważności projektu umowy i w tym czasie należy podpisać umowę.

Umowa o przyłączenie stanowi dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej określa m.in.: prawa i obowiązki stron, w tym termin zawarcia umowy, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może odebrać osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach Polskiej Spółki Gazownictwa lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Z dniem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej rozpoczyna się proces realizacji umowy o przyłączenie oraz zostaje zarezerwowana przepustowość w obszarze dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z parametrami określonymi w warunkach.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz zgłoszeniowy