Umowa kompleksowa dostarczania
paliwa gazowego

Klient dokonuje wyboru sprzedawcy paliwa gazowego i zawiera z nim umowę kompleksową, obejmującą sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do obiektu Klienta.

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Klientowi uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa i po zakończeniu budowy/rozbudowy instalacji gazowej.

W poniższym odwołaniu znajdą Państwo ALFABETYCZNE zestawienie podmiotów, z którymi Polska Spółka Gazownictwa posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu realizacji i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego Klient zgłasza się do wybranego przez siebie sprzedawcy, z którym zawarł umowę kompleksową, informując go o zamiarze rozpoczęcia korzystania z paliwa gazowego.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego, poza złożeniem przez sprzedawcę paliwa gazowego Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD), jest wykonanie przez Klienta instalacji gazowej zgodnej z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego, zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, wniesienie opłaty za przyłączenie.

Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym można złożyć osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach Polskiej Spółki Gazownictwa lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Po dostarczeniu przez Klienta Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i  uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Podczas montażu układu pomiarowego konieczna jest obecność osoby pełnoletniej w celu potwierdzenia podpisem faktu uruchomienia dostaw paliwa gazowego. Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą wcześniej umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

 

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Gdzie można zawrzeć umowę kompleksową obejmującą sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego?

W poniższym odwołaniu znajdą Państwo ALFABETYCZNE zestawienie podmiotów, z którymi Polska Spółka Gazownictwa posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Czy poza zawarciem umowy kompleksowej powinienem przygotować dodatkowe dokumenty niezbędne do uruchomienia dostawy?

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest również przygotowanie Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym można złożyć osobiście lub korespondencyjnie we właściwych jednostkach Polskiej Spółki Gazownictwa lub w jednostce u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad przyłączania – skorzystaj z formularza

Wypełnij formularz kontaktowy

 

Pliki do pobrania