Projekty w perspektywie
UE 2014-2020

W ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020, w dniu 30 czerwca 2016 roku złożone zostały wnioski o dofinansowanie dla 10 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 500 mln zł i szacowanym dofinansowaniu na poziomie ok. 300 mln zł. Ponadto 30 września Spółka zgłosiła kolejne 42 projekty w ramach aktualizacji dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020” o łącznej wartości prawie 2 mld zł. Umieszczenie projektów na powyższej liście jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.
W dniu 30.12.2016 roku Ministerstwo Energii opublikowało zaktualizowany dokument pn.

Lista projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020

Dokument znajduje się na stronie Ministerstwa Energii. Poniżej zamieszczamy do niego bezpośredni link.