Projekty w perspektywie UE 2007-2013

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

http://www.pois.gov.pl

 1. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-002/10 pn. „Gazyfikacja rejonu Włodawy”
 2. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-008/10 pn. „Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego”
 3. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-011/10 pn. „Południowo-wschodnie zasilanie m. Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej”
 4. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-012/10 pn. „Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k. Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin”
 5. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-013/10 pn. „Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin”
 6. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-018/10 pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa”
 7. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-025/10 pn. „Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny”
 8. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-026/10 pn. „Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa”
 9. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-028/10 pn. „Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu na terenie aglomeracji białostockiej”
 10. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-030/10 pn. „Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego”
 11. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-031/10 pn. „Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego w m. Suwałki w oparciu o technologię LNG”
 12. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-034/10 pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby i Blachownia”
 13. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-035/10 pn. „Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego”
 14. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-036/10 pn. „Gaz ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo”
 15. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-037/10 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek”
 16. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-037/10 pn. „Gaz Ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon w gminie Białe Błota”
 17. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-040/10 pn. „Rozwój gazyfikacji gminy Strzelin i Wiązów”
 18. Projekt Nr POIS.10.02.00-00-041/10 pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów”

 

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013

 1. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-001/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w rejonie ulic: Złotoryjskiej, Mikołaja Reja i Władysława Grabskiego w miejscowości Legnica”
 2. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-002/10 pn. „Budowa sieci dystrybucyjnej i przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowościach: Mokronos Górny i Mokronos Dolny w Gminie Kąty Wrocławskie”
 3. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-002/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej na osiedlu Polanka w miejscowości Polkowice”
 4. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-003/10 pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach: Krępice, Wróblowice, Błonie i Źródła w gm. Miękinia”
 5. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-003/12 pn. „Gazyfikacja miejscowości Krzeszów w gm. Kamienna Góra”
 6. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-004/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia w rejonie ulic Sportowej i Armii Krajowej w Żarowie”
 7. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-005/12 pn. „Gazyfikacja miejscowości: Pęgów i Zajączków w gm. Oborniki Śląskie”
 8. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-006/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych newralgicznych odcinków sieci gazowej na terenie Wrocławia”
 9. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-007/12 pn. „Rozwój infrastruktury gazowej w rejonie ulicy Spółdzielczej w miejscowości Jaworzyna Śląska”
 10. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-008/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w rejonie ulicy Kolejowej w Świdnicy”
 11. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-009/12 pn. „Rozwój infrastruktury gazowej w rejonie ulic: Bystrzyckiej, Noworudzkiej i Świdnickiej w miejscowości Wałbrzych”
 12. Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-011/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w ulicach: Gajowej, Ptasiej i Wrzosowej w miejscowości Lubin”
 13. Projekt Nr UDA-RPDS.05.02.00-02-006/10-00 pn. „Budowa gazociągów i przyłączy gazowych niskiego i średniego ciśnienia wraz ze stacją gazową w m. Syców, powiat oleśnicki”

 1. Projekt Nr UDA-RPKP.02.04.00-04-014/10-00 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja gospodarstw domowych w miejscowości Ciele - gmina Białe Błota”
 2. Projekt Nr UDA-RPKP.02.04.00-04-015/10-00 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja gminy Zławieś Wielka poprzez rozbudowę sieci gazowej miasta Torunia”
 3. Projekt Nr UDA-RPKP.02.04.00-04-016/10-00 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo - Technologiczny”

 1. Projekt Nr UDA-RPLD.02.08.00-00-002/10-00 pn. „Przebudowa gazociągu w ulicy Biegańskiego w Łodzi”
 2. Projekt Nr UDA-RPLD.02.08.00-00-003/11-00 pn. „Przebudowa gazociągów w Rawie Mazowieckiej w celu poprawy bezpieczeństwa zasilania odbiorców na terenie miasta oraz na obszarze ŁSSE”
 3. Projekt Nr UDA-RPLD.02.08.00-00-006/11-00 pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego po terenach wsi Kiełmina, Józefów, Zelgoszcz dla potrzeb zasilenia inwestycyjnych obszarów gm. Stryków”

 1. Projekt Nr UDA-RPZP.02.02.02-32-001/10-00 pn. „Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce”