Taryfa

Zmiana Taryfy

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.45.2018.AIK z dnia 14 września 2018 r. została zatwierdzona Zmiana Taryfy Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, która została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 60 (1154)/2018

Zmiana taryfy obowiązuje od 1 października 2018 r.

Treść Zmiany taryfy oraz tekst jednolity taryfy uwzgledniający wprowadzone zmiany publikujemy poniżej.

 

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Taryfa Nr 6 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3(1097)/2018. 

Nowa taryfa obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

Treść taryfy publikujemy poniżej.