Zintegrowany System Zarządzania

Decyzją Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Centrali Spółki wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania obejmujący system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania umożliwia realizację podstawowego celu - doskonalenia działań  związanych z obsługą Klienta, działań  przyjaznych środowisku, działań związanych z troską o dobro i bezpieczeństwo Człowieka, oraz działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem informacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

System Zarządzania to narzędzie, które daje możliwość sprawnego dostosowania organizacji do zmian zewnętrznych i wewnętrznych.

Zaangażowanie Zarządu w realizację misji i strategii Spółki zadeklarowane zostało w opublikowanej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników System Zarządzania jest ciągle doskonalony.

Wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa podnoszące poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji i działań prośrodowiskowych, w stosunku do firm współpracujących, komunikowane są na stronie internetowej oraz w instrukcjach operacyjnych. Pracownicy PSG, nadzorujący prace, przekazują Wykonawcom odpowiednie informacje o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas realizacji usług. Tylko działalność, w której zarówno Dostawcy, jak i Odbiorcy zaangażowani są we wspólny cel przyniesie wymierne efekty i satysfakcję z tego, że razem dbamy o bezpieczeństwo człowieka, ochronę przetwarzanych  informacji i ochronę środowiska, w którym żyjemy.

W listopadzie 2015 roku Centrala Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przystąpiła do audytu certyfikacyjnego w zakresie zarządzania procesami realizowanymi w Oddziałach Spółki. Jednostka UDT CERT oceniła pozytywnie zgodność funkcjonującego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004.

W grudniu 2016 roku PSG sp. z o.o. przystąpiła do audytu certyfikacyjnego obejmującego całą Spółkę. Ocena funkcjonującego w PSG sp. z o.o. zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, przeprowadzona przez jednostkę certyfikacyjną TÜV NORD, zakończyła się pozytywnie, a jej wynik potwierdzony został certyfikatem.