Zintegrowany System Zarządzania

Decyzją Zarządu  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Centrali Spółki wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania obejmujący system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania umożliwia realizację podstawowego celu - doskonalenia działań  związanych z obsługą Klienta, działań  przyjaznych środowisku, działań związanych z troską o dobro i bezpieczeństwo Człowieka, oraz działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem informacji   zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

System Zarządzania to narzędzie, które daje możliwość sprawnego dostosowania organizacji do zmian zewnętrznych i wewnętrznych.

Zaangażowanie  Zarządu w realizację misji i strategii Spółki zadeklarowane zostało w opublikowanej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników System Zarządzania jest ciągle doskonalony.

Wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa podnoszące poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji i działań prośrodowiskowych, w stosunku do firm współpracujących, komunikowane są na stronie internetowej oraz w instrukcjach operacyjnych. Pracownicy PSG, nadzorujący prace,  przekazują Wykonawcom odpowiednie informacje o potencjalnych zagrożeniach , które mogą wystąpić podczas realizacji usług. Tylko działalność, w której zarówno Dostawcy jak i Odbiorcy zaangażowani są we wspólny cel  przyniesie wymierne efekty i satysfakcję z tego, że razem dbamy o bezpieczeństwo człowieka, ochronę przetwarzanych  informacji i ochronę środowiska, w którym żyjemy.

W listopadzie 2015 roku PSG sp. z o.o. przystąpiła do audytu certyfikującego zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskowe wg norm ISO 9001, PN-N 18001 i ISO 14001. Audyt przeprowadzony przez UDT CERT zakończył się pozytywnie, a jego wynik potwierdzony został certyfikatem.  

 

W 2016 r. planowany jest audyt certyfikujący na zgodność z normą ISO/IEC 27001.