System do składania nominacji i renominacji   

Klient zainteresowany składaniem nominacji lub renominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. poprzez stronę https://nominacje.psgaz.pl powinien wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zdalnego dostępu do Systemu z możliwością wczytywania nominacji/renominacji przez ZUD. 

Złóż nominację

Chcąc wczytywać nominacje/renominacje należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy. Formularze zgłoszeniowe będą rozpatrywane jedynie dla ZUD mających aktywną umowę świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego. 

 

Tryb postepowania:    
1. Wypełnij i złóż formularz zgłoszeniowy

2. Weryfikacja wniosku przez PSG:

  • ważność obowiązywania umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego
  • weryfikacja zapoznania się z Regulaminem korzystania z Systemu do składania nominacji
  • wykaz osób uprawnionych do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych (załącznik nr 5 _1B do umowy dystrybucyjnej)

 3. Odbierz e-maila z informacją o przyznaniu/nie przyznaniu dostępu.

Wypełnij formularz