Standardy i normy

 

Wdrożone w PSG Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

 • Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu p>4 bar (ST-IGG-0201:2014)
 • Protokół komunikacyjny SMART-GAS (ST-IGG-0201:2014)
 • Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego (ST-IGG-0205:2015)
 • Ocena jakości gazów ziemnych .Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0205:2015)
 • Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0206:2015)
 • Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3 (ST-IGG-0207:2015)
 • Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-0401:2015)
 • Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-0601:2012)
 • Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie (ST-IGG-0602:2013)
 • Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu (ST-IGG-0702:2012)
 • Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania gazu ziemnego (ST-IGG-0703:2014)
 • Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi (ST-IGG-0704:2014)
 • Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT) (ST-IGG-0705:2012)
 • Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe (ST-IGG-0901:2013)
 • Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne (ST-IGG-1001:2015)
 • Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1002:2015)
 • Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania (ST-IGG-1003:2015)
 • Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1004:2015)
 • Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym sieci gazowej (ST-IGG-1201:2014)
 • Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności (ST-IGG-1202:2014)
 • Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych (ST-IGG-1401:2015)
 • Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów (ST-IGG-1402:2015)
 • Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb (ST-IGG-1403:2015)
 • Filtry do stosowania na sieciach gazowych (ST-IGG-1501:2015)
 • Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-1901:2016)
 • Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii (ST-IGG-2701:2012)