Sprzedawca paliwa gazowego

Spółka zaprasza przedsiębiorstwa posiadające koncesję lub promesę koncesji na obrót paliwami gazowymi do współpracy w zakresie rozwoju systemu gazowego na obszarze działania Spółki.

Celem współpracy jest wymiana pomiędzy Stronami porozumienia informacji umożliwiających optymalne określenie kierunków rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej oraz rozwoju rynku gazu na terenie działania Spółki.