Regionalne Programy Operacyjne
na lata 2007-2013

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dla 20 projektów inwestycyjnych, tj.:

  • RPO woj. dolnośląskiego – 13 projektów,
  • RPO woj. kujawsko-pomorskiego – 3 projekty,
  • RPO woj. łódzkiego – 3 projekty,
  • RPO woj. zachodniopomorskiego – 1 projekt.
 

Łączna wartość netto tych projektów wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku wynosi około 32 mln zł, a wartość dotacji wynikająca z umów o dofinansowanie około 10 mln zł. Realizacja większości projektów została już zakończona. W I kwartale 2015 roku kontynuowano realizację 2 projektów.

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-001/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w rejonie ulic: Złotoryjskiej, Mikołaja Reja i Władysława Grabskiego w miejscowości Legnica”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 624 670,44 zł

Wartość dofinansowania: 180 800,00 zł

Lata realizacji: 2009-2013

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-002/10 pn. „Budowa sieci dystrybucyjnej i przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowościach: Mokronos Górny i Mokronos Dolny w Gminie Kąty Wrocławskie”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 1 591 158,92 zł

Wartość dofinansowania: 358 028,52 zł

Lata realizacji: 2010-2013

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-002/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej na osiedlu Polanka w miejscowości Polkowice”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 1 715 656,20 zł

Wartość dofinansowania: 243 176,00 zł

Lata realizacji: 2012-2014

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-003/10 pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach: Krępice, Wróblowice, Błonie i Źródła w gm. Miękinia”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 4 581 013,42 zł

Wartość dofinansowania: 1 194 481,07 zł

Lata realizacji: 2010-2013

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-003/12 pn. „Gazyfikacja miejscowości Krzeszów w gm. Kamienna Góra”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 4 581 013,42 zł

Wartość dofinansowania: 1 194 481,07 zł

Lata realizacji: 2010-2013

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-004/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia w rejonie ulic Sportowej i Armii Krajowej w Żarowie”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 941 431,49 zł

Wartość dofinansowania: 264 976,40 zł

Lata realizacji: 2011-2013

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-005/12 pn. „Gazyfikacja miejscowości: Pęgów i Zajączków w gm. Oborniki Śląskie”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 2 186 402,54 zł

Wartość dofinansowania: 557 080,00 zł

Lata realizacji: 2012-2014

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-006/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych newralgicznych odcinków sieci gazowej na terenie Wrocławia”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 3 196 156,29 zł

Wartość dofinansowania: 782 040 zł

Lata realizacji: 2008-2014

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-007/12 pn. „Rozwój infrastruktury gazowej w rejonie ulicy Spółdzielczej w miejscowości Jaworzyna Śląska”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 559 267,16 zł

Wartość dofinansowania: 120 696,80 zł

Lata realizacji: 2010-2014

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-008/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w rejonie ulicy Kolejowej w Świdnicy”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 439 460,83 zł

Wartość dofinansowania: 93 746,00 zł

Lata realizacji: 2011-2013

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-009/12 pn. „Rozwój infrastruktury gazowej w rejonie ulic: Bystrzyckiej, Noworudzkiej i Świdnickiej w miejscowości Wałbrzych”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 1 160 558 zł

Wartość dofinansowania: 168 507,60 zł

Lata realizacji: 2010-2014

Projekt Nr WND-RPDS.05.02.00-02-011/12 pn. „Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w ulicach: Gajowej, Ptasiej i Wrzosowej w miejscowości Lubin”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 3 789 982,70 zł

Wartość dofinansowania: 427 796,00 zł

Lata realizacji: 2012-2014

Projekt Nr UDA-RPDS.05.02.00-02-006/10-00 pn. „Budowa gazociągów i przyłączy gazowych niskiego i średniego ciśnienia wraz ze stacją gazową w m. Syców, powiat oleśnicki”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 3 309 584,24 zł

Wartość dofinansowania: 775 223,75zł

Lata realizacji: 2010-2012

Projekt Nr UDA-RPKP.02.04.00-04-014/10-00 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja gospodarstw domowych w miejscowości Ciele - gmina Białe Błota”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 1 154 053,93 zł

Wartość dofinansowania: 501 728,87 zł

Lata realizacji: 2010-2012

Projekt Nr UDA-RPKP.02.04.00-04-015/10-00 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja gminy Zławieś Wielka poprzez rozbudowę sieci gazowej miasta Torunia”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 3 958 397,77 zł

Wartość dofinansowania: 1 807 669,99 zł

Lata realizacji: 2010-2012

Projekt Nr UDA-RPKP.02.04.00-04-016/10-00 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo - Technologiczny”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 1 058 158,26 zł

Wartość dofinansowania: 489 478,10 zł

Lata realizacji: 2010-2012

Projekt Nr UDA-RPLD.02.08.00-00-002/10-00 pn. „Przebudowa gazociągu w ulicy Biegańskiego w Łodzi”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Całkowity koszt projektu: 1 154 130,00 zł

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł

Lata realizacji: 2010-2014

Projekt Nr UDA-RPLD.02.08.00-00-003/11-00 pn. „Przebudowa gazociągów w Rawie Mazowieckiej w celu poprawy bezpieczeństwa zasilania odbiorców na terenie miasta oraz na obszarze ŁSSE”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Całkowity koszt projektu: 720 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 299 500,00 zł

Lata realizacji: 2010-2014

Projekt Nr UDA-RPLD.02.08.00-00-006/11-00 pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego po terenach wsi Kiełmina, Józefów, Zelgoszcz dla potrzeb zasilenia inwestycyjnych obszarów gm. Stryków”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Całkowity koszt projektu: 882 046,32 zł

Wartość dofinansowania: 385 279,37 zł

Lata realizacji: 2010-2014

Projekt Nr UDA-RPZP.02.02.02-32-001/10-00 pn. „Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Całkowity koszt projektu: 1 534 946,05 zł

Wartość dofinansowania: 519 200 zł

Lata realizacji: 2011-2012