Regulamin instalowania układów przedpłatowych

Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego".

Od 3 kwietnia 2020 r. obowiązuje "Regulamin" wersja 1.2

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązuje "Regulamin" wersja 1.3