Regulamin instalowania układów przedpłatowych

Zgodnie z zapisami pkt 10.11. Taryfy nr 7 dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego".