Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SIWZ.

  • Realizacja Inwestycji i Remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
  • Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych  oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10 mln PLN netto.
  • Zasady wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.
    - Zasady inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji PSG sp. z o.o.
    - Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.
    - Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.