Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SIWZ.

 • Realizacja Inwestycji i Remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
 • Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
  - Plan Nadzoru Inwestorskiego dla Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
  - Wytyczne do sporządzania Planu Zarządzania Jakością realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
  - Wytyczne dla Wykonawcy Robót Budowlanych do raportowania realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
  - Wytyczne do sporządzania harmonogramów realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
 • Zasady wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.
  - Zasady inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji PSG sp. z o.o.
  - Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.
  - Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.