Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SIWZ.

  • Zasady organizacji wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych
  • Zasady wykonywania prac ziemnych