Raporty społeczne

Polska Spółka Gazownictwa raportuje społecznie w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

   Raport społeczny 2014 w wersji interaktywnej

   Raport społeczny 2014 w wersji do pobrania (PDF)

 

 

 

 

   Raport społeczny 2013 w wersji interaktywnej

   Raport społeczny 2013 w wersji do pobrania (PDF)