Nasze publikacje

Polska Spółka Gazownictwa po raz drugi włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja - 5 czerwca 2020 r.). W ramach inicjatywy opublikowano broszurę poświęconą optymalizacji zużycia energii.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2019 roku.

 

Polska Spółka Gazownictwa włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja - 5 czerwca 2019 r.). W ramach inicjatywy wydano broszurę promującą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz prezentującą działania PSG przyczyniające się do ich realizacji.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2018 roku.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2017 roku.

 

Polska Spółka Gazownictwa raportuje społecznie również w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.