Raporty społeczne

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2018 roku.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2017 roku.

 

Polska Spółka Gazownictwa raportuje społecznie również w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.