Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Krzysztof Przychodaj Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny (aplikacja radcowska w latach 2004-2008 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie) oraz absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (otwarty przewód doktorski, tematem pracy jest problematyka prawna związana z inwestycjami infrastrukturalnymi przedsiębiorstw energetycznych). Ukończył także podyplomowe studia
z zarządzania nieruchomościami oraz Program Legal MBA.

W latach 2001-2006 urzędnik administracji państwowej. Następnie od 2006 r. związany zawodowo z branżą energetyczną – początkowo z RWE STOEN S.A. Od 2007 roku zatrudniony w PGNiG S.A., gdzie zajmował m.in. stanowiska Radcy Prawnego, Kierownika Działu Prawnego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej. Dodatkowo w latach 2015 - 2017 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG Technologie S.A., w tym Sekretarza i Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Oświadczenie Pana Krzysztofa Przychodaja z dnia 27.03.2019 roku:

Pan Krzysztof Przychodaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Krzysztof Przychodaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej od sierpnia 2016 roku.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – Członek Komisji od 2014 roku.

Pan Krzysztof Przychodaj na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PSG (PGNiG S.A.).

 

Tomasz Kamiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Kamiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Integracji Europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoją karierę zawodową rozpoczął jako Koordynator Biura Zarządu w spółce Centrala Handlu Zagranicznego „Ars Polona” S.A., gdzie koordynował i zarządzał wdrażaniem projektów z dziedziny organizacji i zarządzania. Następnie pracował na stanowisku Specjalisty ds. organizacyjno-prawnych w „Internews” sp. j. G. Stępień oraz Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa sp. j. G. Stępień, gdzie m.in. opracowywał i składał wnioski o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywał drożenie systemu ISO 9001:2001.

Od 2005 roku związany ze Spółką PGNiG S.A, od 2008 roku zajmuje stanowisko Kierownika Działu Obsługi Władz Spółki., gdzie m.in. nadzoruje działania związane z organizacyjno-techniczną obsługą Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, w tym obsługą posiedzeń tych organów.

Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego ISO 9001. Ukończył kursy i szkolenia dotyczące m.in. Ochrony informacji niejawnych, Elektronicznych Walnych Zgromadzeń, Dokumentacji działalności spółek prawa handlowego.

Oświadczenie Pana Tomasza Kamińskiego z dnia 27.03.2019 roku:

Pan Tomasz Kamiński, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Tomasz Kamiński na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PSG (PGNiG S.A.).

 

Piotr Rytko – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Rytko jest absolwentem studiów doktoranckich w zakresie ekonomii oraz studiów magisterskich w zakresie Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2008 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył także m.in. podyplomowe studia z Podstaw wiertnictwa otworowego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2008 roku związany ze Spółką PGNiG S.A., gdzie zajmuje stanowisko Koordynatora ds. Kontrolingu Spółek Zależnych w Departamencie Ekonomicznym, w którym m.in. zajmuje się kontrolingiem nad spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie Pana Piotra Rytko z dnia 18.10.2019 roku:

Pan Piotr Rytko, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Piotr Rytko, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku – Prezes Zarządu od czerwca 2018 roku.

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Prezes Zarządu od listopada 2014 roku.

Pan Piotr Rytko na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PSG (PGNiG S.A.).

 

Piotr Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Szymański jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Bezpieczeństwo maszyn i konstrukcji, mechanika konstrukcji. Ukończył również kierunek Zarządzanie Lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej. Obecnie kontynuuje naukę w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej ba kierunku Inżynieria Gazownictwa.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku jako Mistrz Rzemiosła w Pracowni Złotniczej. Następnie pracował jako Kierownik Sprzedaży w firmie Elektrolux Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektor Handlowy w firmie Stark Sp. z o.o.

W latach 1997-2001 był współwłaścicielem spółki Ergon Szymański i Synowie S.C., a następnie od 2001 roku Członkiem Zarządu spółki Ergon Szymański i Synowie Sp. z o.o. Od 2016 roku pracuje również jako Dyrektor Finansowy Aviation Service NS Sp. z o.o.

Od 2007 roku jest właścicielem firmy Foto-Lot Piotr Szymański.

Od 2002 roku posiada licencję pilota samolotowego, a w 2017 roku zdobył uprawnienia Instruktora Pilota. Posiada świadectwo kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji – Grupa 1., jest ekspertem w zakresie ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończył wiele szkoleń i kursów m.in. Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji budynków i budowli, Przygotowanie budynku do obowiązującej certyfikacji energetycznej.

Oświadczenie Pana Piotra Szymańskiego z dnia 26.03.2019 roku:

Pan Piotr Szymański, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Piotr Szymański, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Ergon Szymański i Synowie Sp. z o.o. – Członek Zarządu od 2001 roku.

Aeroklub Orląt w Dęblinie – Członek Komisji Rewizyjnej od 2016 roku.

PSG Inwestycje Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej od 2018 roku.

Pan Piotr Szymański na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PSG (PGNiG S.A.).

 

Krzysztof Zając – Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Zając jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową, radcowską i legislacyjną. Jest autorem wielu projektów ustaw, rozporządzeń, opinii i umów.

W latach 1993-1999 pracował w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Rządowym Centrum Legislacji oraz Instytucie Pamięci Narodowej.

Od 1994 roku pracuje w jednostkach obsługujących fundusze unijne, w tym w Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, zdobywając wiedzę i doświadczenie w obszarze uzyskiwania, wydatkowania i rozliczania funduszy unijnych.

Od 2002 roku jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Ziemi Garwolińskiej, Stowarzyszenia dla Garwolina, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Europejskich, Stowarzyszenia Forum Powiatu Garwolińskiego, członkiem założycielem i pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej Garwolińskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.

Oświadczenie Pana Krzysztofa Zająca z dnia 25.03.2019 roku:

Pan Krzysztof Zając, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Krzysztof Zając, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

PKS w Garwolinie S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od grudnia 2018 roku.

Pan Krzysztof Zając na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Ministra Energii.

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników stanowi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie