Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Jarosław Wróbel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Wróbel jest absolwentem studiów magisterskich i studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University) oraz Post-MBA (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School).

W energetyce od 1992 r. W latach 1993-1999 związany z Elektrociepłownią „Będzin” SA, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce, wykorzystującego mechanizm Giełdy Papierów Wartościowych (Nagroda Debiut Roku 1998).

Od 2002 r. związany z PGNiG SA, W latach 2003-2013 Wiceprezes ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pomysłodawca i Sponsor Programu wdrożenia w GSG Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS. Następnie realizował projekty dla firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz informatycznego. Współtworzył m.in. Model IT/OT dla GK PGNiG.

Od 8 stycznia do 1 marca 2016 r. był Członkiem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. o.o., a od 2 marca 2016 r. do 16 lutego 2018 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Pod jego kierownictwem Spółka opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016-2022, oraz zdobyła w 2017 r. Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielkich organizacji gospodarczych.

Od 17 kwietnia 2018 r. do 9 stycznia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Południe SA. Był współtwórcą oraz Sponsorem Programu budowy w ORLEN Południe SA nowoczesnej biorafinerii, na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej ORLEN SA.

Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz IT. Autor publikacji w czasopismach branżowych. Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia.

Oświadczenie Pana Jarosława Wróbla z dnia 15.04.2020 roku:

Pan Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej w PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Jarosław Wróbel, Przewodniczący Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Członek Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. – od 23.01.2020 r.

Pan Jarosław Wróbel pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS nieodpłatnie.

Pan Jarosław Wróbel na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PSG (PGNiG S.A.).

 

Jacek Goliński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Goliński jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (studia magisterskie, 2014). W roku 2017 ukończył studia Podyplomowe z zakresu Ekonomiki Rolnictwa i Agroenergetyki, natomiast w 2018 roku ukończył studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.  

Od grudnia 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Energa S.A. zarządzając i nadzorując dzielność spółki w ramach kolegialnego zarządu. Prowadzi nadzór nad obszarem strategii wyznaczającej kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA.

Od października 2019 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu ORLEN Paliwa sp. z o.o., gdzie zapewniał rozwój spółki, w tym poprzez poszukiwanie rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych lub doskonalenia już wykorzystywanych przez spółkę procesów, mechanizmów, technologii i rozwiązań oraz wytwarzanych lub dystrybuowanych przez spółkę produktów lub świadczonych usług.

Od maja 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino" S.A. zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności.

Od maja 2017 roku jako Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Enerdze Operator S.A. realizował procesy biznesowe, w tym operacyjne zarządzanie majątkiem sieciowym, optymalizację procesów inwestycyjnych pod kątem efektywności ponoszonych nakładów oraz optymalizację procesów podnoszących efektywność ekonomiczną Oddziału.

W 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego oraz był Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w PKP Energetyka S.A. W latach 2007-2013 związany z Energą Obrót S.A., w której pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu i nadzorował realizację planów handlowych, budowanie portfela zakupowego oraz bezpośrednią opiekę nad klientami strategicznymi. W latach 2004-2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica.

Oświadczenie Pana Jacka Golińskiego z dnia 22.04.2020 roku:

Pan Jacek Goliński, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Jacek Goliński, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Energa S.A. – Prezes Zarządu od grudnia 2019 roku.

Pan Jacek Goliński na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PSG (PGNiG S.A.).

 

Piotr Rytko – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Rytko jest absolwentem studiów doktoranckich w zakresie ekonomii oraz studiów magisterskich w zakresie Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2008 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył także m.in. podyplomowe studia z Podstaw wiertnictwa otworowego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2008 roku związany ze Spółką PGNiG S.A., gdzie zajmuje stanowisko Koordynatora ds. Kontrolingu Spółek Zależnych w Departamencie Ekonomicznym, w którym m.in. zajmuje się kontrolingiem nad spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie Pana Piotra Rytko z dnia 18.10.2019 roku:

Pan Piotr Rytko, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Piotr Rytko, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku – Prezes Zarządu od czerwca 2018 roku.

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Prezes Zarządu od listopada 2014 roku.

Pan Piotr Rytko na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PSG (PGNiG S.A.).

 

Krzysztof Zając – Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Zając jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową, radcowską i legislacyjną. Jest autorem wielu projektów ustaw, rozporządzeń, opinii i umów.

W latach 1993-1999 pracował w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Rządowym Centrum Legislacji oraz Instytucie Pamięci Narodowej.

Od 1994 roku pracuje w jednostkach obsługujących fundusze unijne, w tym w Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, zdobywając wiedzę i doświadczenie w obszarze uzyskiwania, wydatkowania i rozliczania funduszy unijnych.

Od 2002 roku jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Ziemi Garwolińskiej, Stowarzyszenia dla Garwolina, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Europejskich, Stowarzyszenia Forum Powiatu Garwolińskiego, członkiem założycielem i pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej Garwolińskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.

Oświadczenie Pana Krzysztofa Zająca z dnia 25.03.2019 roku:

Pan Krzysztof Zając, Członek Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Krzysztof Zając na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG Sp. z o.o. został powołany przez Ministra Energii.

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników stanowi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie