Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Aleksandra Sobieska-Moroz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Kamiński – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zbigniew Prussak – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Ernest Chołuj  Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Siwko Członek Rady Nadzorczej

Rafael Świąder  Członek Rady Nadzorczej

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników stanowi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie