Wybierz grupę

grupa przyłączeniowa AGrupa A – Przemysł, huty, zakłady chemiczne.
grupa przyłączeniowa BI Grupa BI – Klienci indywidualni i małe przedsiębiorstwa.
grupa przyłączeniowa BII Grupa BII – Usługi, przemysł, użyteczność publiczna.
grupa przyłączeniowa C Grupa C – Kopalnie gazu, biogazownie i sieci gazowe.