Projekt IRiESD

Przedłożenie projektu IRiESD Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

 

Zgodnie z art. 9g ust 8 ustawy Prawo energetyczne Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.