Program Bezpiecznie TU i TAM

Logo Bezpiecznie Tu i Tam

 

 

Bezpieczeństwo stanowi dla nas priorytet oraz jest kluczową wartością, którą kierujemy się w codziennej działalności, także społecznej. Dokładamy wszelkich starań, aby świadomość społeczeństwa, w szczególności osób korzystających z gazu ziemnego, była jak najwyższa. Jednocześnie chcemy brać czynny udział w aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju regionów, na terenie których jesteśmy obecni. Dlatego w 2015 roku uruchomiliśmy program Bezpiecznie TU i TAM dedykowany społecznościom lokalnym i działaniom dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Program obejmuje m.in. projekty współpracy z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną, a także z organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Współpraca z NGOs, promująca integrację i edukację społeczną oraz propagująca wiedzę na temat bezpieczeństwa, realizowana jest w ramach konkursu grantowego. Ta forma współpracy jest doskonałym narzędziem dialogu, pobudza kreatywność i innowacyjność, ale również, dzięki jasno określonym zasadom konkursu, pomaga skutecznie monitorować efekty podejmowanych działań. 

Szczegóły dotyczące projektów poniżej.