Prognozy transportowe

Uregulowania prawne

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), OSDW składa do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. prognozę transportową.

Prognozy transportowe składane do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. należy przesyłać w formacie MS Excel na formularzu, którego wzór (wraz z wymaganym opisem pliku) publikujemy poniżej lub w pliku [email protected] który można pobrać ze strony: www.edigas.org

Prognozy transportowe należy składać na adres email: [email protected]