Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci

Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci za okres wrzesień 2016 – sierpień 2018 r. Sprawozdanie zawiera podsumowanie procesu wyznaczenia PSG Podmiotem Odpowiedzialnym za Prognozowanie, opis metodologii prognozowania, ocenę wyników prognozowania oraz plany na przyszłość.

Dokument zamieszczony jest poniżej (Pliki do pobrania).

Pytania związane ze Sprawozdaniem prosimy kierować na adres: bilansowanie@psgaz.pl.

 

 

Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci

Dnia 11 maja 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. została wyznaczona przez Urząd Regulacji Energetyki podmiotem odpowiedzialnym za prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci w punktach poboru mierzonych rzadziej niż codziennie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG. Realizując wytyczne art. 42 ust. 2 Kodeksu BAL NC (Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych) PSG opracowała i skonsultowała Metodę prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci. Dokument zamieszczony jest poniżej.

Uwagi i spostrzeżenia do prognozowania prosimy przesyłać na adres mailowy: bilansowanie@psgaz.pl.