Portal eBOK ZUD

Zachęcamy do skorzystania z usługi Portalu eBOK ZUD dedykowanego dla Odbiorców Komercyjnych oraz Sprzedawców paliw gazowych, którzy zawarli z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) Umowę o Świadczenie Usługi Dystrybucyjnej. Portal eBOK ZUD to system, który w przyjazny sposób pozwala złożyć Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) oraz pobrać dane pomiarowe operatywne z dowolnego miejsca i o każdej porze - 24 godziny na dobę. Zapewnia kontrolę składanych wniosków PZD oraz w łatwy sposób pozwala sprawdzić status ich realizacji.

Portal eBOK ZUD wykorzystywany jest przez Użytkowników do komunikacji z PSG w ramach obszaru taryfowego zabrzańskiego i gdańskiego dla punktów wyjścia typu WS oraz wszystkich punktów wyjścia typu WR. Uruchomianie portalu dla pozostałych obszarów taryfowych będzie realizowane przez PSG etapowo i jest związane z migracją obsługi procesów z aktualnie wykorzystywanych systemów informatycznych do docelowego systemu bilingowego w PSG.

Zapraszamy do korzystania z Portalu eBOK ZUD.

ZALOGUJ SIĘ

 

UWAGA: PSG planuje w połowie 2020 r. udostępnić nową wersję Portalu eBOK ZUD o przebudowanym interfejsie użytkownika i rozszerzonej funkcjonalności związanej z komunikacją rynkową.  Nowy portal zakłada m.in. zmiany w zakresie możliwości składania wszystkich rodzajów PZD zdefiniowanych w IRiESD przy wykorzystaniu nowej numeracji POD w standardzie GS1. W celu przybliżenia obsługi nowej wersji portalu w najbliższym czasie zostaną udostępnione film instruktażowy oraz zaktualizowana instrukcja obsługi portalu, o czym będziemy informować w kolejnych komunikatach.