Program operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podpisała z Instytutem Nafty i Gazu 18 umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów inwestycyjnych budowy i przebudowy gazociągów dystrybucyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet: X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci.

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-002/10 pn. „Gazyfikacja rejonu Włodawy”

Projekt zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego. Realizacja ma na celu doprowadzenie gazociągu od istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Kamień (powiat chełmski) do miasta Włodawa. Po drodze zgazyfikowane zostały trzy gminy: Wola Uhruska, Hańsk oraz Ruda Huta.

Zakres projektu obejmuje m.in.
 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 58km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 63 długości 43 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =1600 Nm3/h (w m. Ruda Opalin)
  Q =3150 Nm3/h (w m. Włodawa)
  Q =1000 Nm3/h (w m. Osowa)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =800 Nm3/h (w m. Wola Uhruska)
  Q =500 Nm3/h (w m. Dubeczno)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 41 412 724,07 zł

Wartość dofinansowania: 16 071 077,49 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-008/10 pn. „Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego”

Projekt zlokalizowany na terenie województwa lubuskiego. Realizacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności regionu poprzez zniwelowanie luki podażowej powstałej w skutek niewystarczających możliwości przesyłowych istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, w szczególności obszaru kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz stworzenie równego dostępu do sieci gazowej.

Zakres projektu obejmuje m.in.
 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 12 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 400 - DN 63 długości 13 km
 • Budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowej:
  Q =20 000/ 30 000 Nm3/h (w m. Kostrzyn n. Odrą.)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 17 820 738,89 zł

Wartość dofinansowania: 6 864 158,86 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-011/10 pn. „Południowo-wschodnie zasilanie m. Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej”

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego i polega na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kolnik – Gdańsk wraz z siecią gazową średniego ciśnienia.

 

Zadaniem projektowanej inwestycji jest doprowadzenie gazu wysokometanowego do południowo-wschodniego rejonu Gdańska (gazyfikacja wschodniej dzielnicy miasta – Wyspy Sobieszewskiej, podłączenie strategicznego odbiorcy instytucjonalnego Grupy LOTOS SA), miejscowości Wiślinka (gmina Pruszcz Gdański) oraz gazyfikacja miejscowości zlokalizowanych na obszarze Żuław Gdańskich w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pszczółki.

 Zakres projektu obejmuje m.in.
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Kolnik – Gdańsk długości 30km
 • Budowa gazociągów średniego ciśnienia DN 225, DN 160, DN 125 oraz DN 63 o łącznej długości 97 km (wraz z przeciskiem pod Martwą Wisłą o długości ok. 0,5 km)
 • Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia:
  Q = 20 000 m³/h
  Q = 83 000 m³/h
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 102 693 741,55 zł

Wartość dofinansowania: 30 225 591,14 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-012/10 pn. „Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k. Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin”

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim i kętrzyńskim. Trasa projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia przebiega pomiędzy miejscowościami: Szczytno, Rybno, Młynowo, Kętrzyn. Nowi odbiorcy będą przyłączani do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, giżyckim i węgorzewskim.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:
 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 długości 72 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 250 - DN 63 długości 32 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q = 4 000 Nm3/h (w m. Mikołajki)
  Q = 5 000 Nm3/h (w m. Muławki k. Kętrzyna)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 64 671 388,88 zł

Wartość dofinansowania: 22 456 684,89 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-013/10 pn. „Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin”

Projekt zlokalizowany jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie brodnickim oraz warmińsko-mazurskiego w powiatach: nowomiejskim i iławskim, pomiędzy miejscowościami Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie i Iława. Odbiorcy będą przyłączani do sieci gazowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 – DN 100 długości 68 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 250 - DN 63 długości 22 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =4 000 Nm3/h (w m. Kurzętnik)
  Q =2 000 Nm3/h (w m. Dziarny k. Iławy)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 66 842 552,49 zł

Wartość dofinansowania: 23 011 470,79 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-018/10 pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa”

Projekt zlokalizowany na terenie województwa opolskiego. Przedsięwzięcie polega na budowie gazociągu dystrybucyjnych ś/c na terenie gmin Komprachcice i Dąbrowa. W ramach tego projektu zgazyfikowane zostaną miejscowości: Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Osiny, Chróścina, Mechnice, Wrzoski.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.:

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 63 długości 58 km
 • Przyłączenia odbiorców gazu

Całkowity koszt projektu: 6 901 541,85 zł
Wartość dofinansowania: 2 588 706,98 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-025/10 pn. „Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny”

Projekt zlokalizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Trasa gazociągu przebiega przez teren 4 gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny, Chęciny oraz Sobków. Gaz będzie dostarczany do odbiorców w gminach: Sitkówka-Nowiny, Chęciny i Sobków, zamieszkałych łącznie przez ok. 31 tys. mieszkańców.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 4,5 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 400 - DN 63 długości 61 km
 • Budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowej:
  Q =6 000 Nm3/h (w m. Radkowice)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Wolica)
  Q =400 Nm3/h (w m. Wierzbica)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
 Całkowity koszt projektu: 18 155 268,85 zł

Wartość dofinansowania: 7 074 875,70 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-026/10 pn. „Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa”

Projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, w obrębie gminy Piekoszów, w powiecie jędrzejowskim w obrębie gminy Jędrzejów, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz oraz w powiecie włoszczowskim w obrębie gmin Krasocin i Włoszczowa. Gazyfikacją zostaną objęte miasta: Małogoszcz i Włoszczowa oraz gminy: Krasocin i Piekoszów, zamieszkałych łącznie przez ok. 41 tys. mieszkańców. Bezpośrednim efektem realizacji Projektu jest budowa infrastruktury gazowniczej (sieci, stacje redukcyjno-pomiarowe) na terenach dotychczas niezgazyfikowanych i tym samym realizacja projektu służy wypełnieniu istniejącej luki w infrastrukturze. Rezultatem realizacji projektu będzie podłączenie do sieci odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz dostarczanie do nich gazu.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 – DN 200 długości 44 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 315 - DN 40 długości 20 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =8 000 Nm3/h (w m. Żarczyce Małe)
  Q =4 000 Nm3/h (w m. Wola Wiśniowa)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =3 150 Nm3/h (w m. Bukowa)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 32 707 030,50 zł

Wartość dofinansowania: 16 663 837,80 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-028/10 pn. „Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu na terenie aglomeracji białostockiej”

Celem projektu jest rozbudowa gazociągów na terenie aglomeracji białostockiej oraz przyłączenie nowych odbiorców. Rozbudowa sieci gazowej i przyłączanie będą realizowane na terenie Białegostoku oraz okolicznych gmin Choroszcz, Supraśl, Wasilków oraz Juchnowiec Kościelny. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę gazociągów dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z przyłączami do odbiorców końcowych gazu, rozbudowę podstawowej infrastruktury gazowej, tj. stacji gazowych w Lewickich i Grabówce, a także przebudowę gazociągu.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 280 długości 10 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 225 - DN 40 długości 10 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Białystok)
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Grabówka)
  Q =3 200 Nm3/h (w m. Lewickie)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 15 828 338,98 zł

Wartość dofinansowania: 5 635 704,69 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-030/10 pn. „Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego”

Projekt zlokalizowany na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest budowa gazociągu stanowiącego drugostronne zasilenie Mińska Mazowieckiego. Pozyskanie takiego źródła gazu pozwoli na poprawę parametrów zasilania oraz bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców w Mińsku Mazowieckim. Gazociąg umożliwi też gazyfikację i przyłączanie nowych odbiorców w miejscowości Stanisławów. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę gazociągów dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z przyłączami do odbiorców końcowych oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. stacje gazowe w Rojkowie, Stanisławowie i Królewcu.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250/225 długości 20 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 25 długości 20 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =6 000 Nm3/h (w m. Rojków)
  Q =2 000 Nm3/h (w m. Stanisławów)
  Q =4 000 Nm3/h (w m. Królewiec)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 14 686 625,89 zł

Wartość dofinansowania: 3 261 970,03 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-031/10 pn. „Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego w m. Suwałki w oparciu o technologię LNG”

Celem realizacji projektu jest zgazyfikowanie miasta Suwałki poprzez budowę stacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG), sieci gazociągów wraz z przyłączami do nowych odbiorców oraz infrastrukturą techniczną. Projekt zakłada też adaptację istniejącej sieci gazowej w celu zamiany gazu propan-butan dostarczanego do odbiorców na gaz ziemny. Realizacja projektu stworzy możliwości dostarczania gazu ziemnego do mieszkańców oraz odbiorców instytucjonalnych i przemysłowych z terenu Suwałk.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 335 - DN 25 długości 25 km
 • Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG
  Q =1 200 Nm3/h
 • Budowę stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej:
  Q =5 000 Nm3/h
 • Budowa stacji pomiarowej średniego ciśnienia:
  Q =1 500 Nm3/h (w m. Suwałki)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 12 917 868,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 301 790,53 zł

 

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-034/10 pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby i Blachownia”

Projekt realizowany na terenie województwa śląskiego. Obejmuje gazyfikację dwóch gmin – Herby oraz Blachownia. Zakres obejmuje budowę dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia, gazociągu w/c a także gazociągu oraz sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miejscowości Herby i Blachownia

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 długości 3 km.
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160 - DN 40 długości 39 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =25 000 Nm3/h (w m. Aleksandria)
  Q =10 000 Nm3/h (w m. Blachownia)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 20 366 108,09 zł

Wartość dofinansowania: 5 844 275,18 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-035/10 pn. „Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego”

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie kartuskim. Projektowany gazociąg przebiega przez 5 gmin: Chmielno, Kartuzy, Żukowo, Przodkowo i Somonino, umożliwiając dostawy gazu do miejscowości leżących w tych gminach, m. in. Chmielno, Garcz, Zawory w gminie Chmielno, Kiełpino w gminie Kartuzy, Somonino w gminie Somonino oraz Przodkowo, Czeczewo, Kosowo, Kobysewo w gminie Przodkowo.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 160-63 długości 97,2 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =800 Nm3/h (w m. Gracz)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 11 758 131,73 zł

Wartość dofinansowania: 3 583 010,78 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-036/10 pn. „Gaz ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo”

Projekt zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, w gminach Dobrcz i Koronowo, pomiędzy miejscowościami Trzeciewiec – Dobrcz – Wudzyn – Koronowo.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia DN 100 długości 0,1 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 315-63 długości 50 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =2 500 Nm3/h (w m. Dobrcz)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 10 947 366,31 zł

Wartość dofinansowania: 4 608 880,11 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-037/10 pn. „Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek”

Projekt zlokalizowany jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie brodnickim i rypińskim, w gminach Osiek i Rypin. Trasa gazociągu przebiega pomiędzy miejscowościami Brodnica, Osiek i Rypin. Celem inwestycji jest gazyfikacja miejscowości Rypin i Osiek oraz przyłączenie do sieci gazowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie.

Rezultatem realizacji projektu jest poprawa standardu życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów.Głównymi odbiorcami powstałej infrastruktury są klienci indywidualni i instytucjonalni zlokalizowani w gminach Rypin, Osiek i Brodnica.Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 355-63 długości 5 km
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 17 342 420,32 zł

Wartość dofinansowania: 7 410 570,81 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-037/10 pn. „Gaz Ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon w gminie Białe Błota”

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim. Projektowany gazociąg przebiegać będzie przez gminy Białe Błota, Szubin oraz przez obszar miasta Bydgoszcz.

Budowa sieci gazowej umożliwi dostawy gazu do 3 miejscowości położonych w północno-zachodniej części gminy Białe Błota, tj. Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon oraz od strony zachodniej do miasta Bydgoszcz.Zakres rzeczowy projektu stanowią następujące elementy:
 • Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia DN 150 długości 6 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia  długości 49 km
 • Budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =8 000 Nm3/h (w m. Łochowo)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 9 102 934,54 zł

Wartość dofinansowania: 3 134 249,79 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-040/10 pn. „Rozwój gazyfikacji gminy Strzelin i Wiązów”

Projekt zlokalizowany na terenie województwa dolnośląskiego. Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Długość wybudowanej sieci gazowej wyniesie łącznie 42 km, z czego połowa to gazociąg wysokiego ciśnienia, a pozostałe 21 km to gazociągi średniego ciśnienia.

Zakres projektu obejmuje m.in.
 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 długości 21 km
 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 315 - DN 63 długości 21 km
 • Budowę stacji gazowych wysokiego ciśnienia redukcyjno – pomiarowych:
  Q =5 000 Nm3/h (w m. Kurów)
  Q =10 000 Nm3/h (w m. Chociwiel)
 • Budowa stacji pomiarowych średniego ciśnienia:
  Q =3 500 Nm3/h (w m. Górzec)
 • Przyłączenia odbiorców gazu
Całkowity koszt projektu: 26 686 951,22 zł

Wartość dofinansowania: 6 943 908,48 zł

Projekt Nr POIS.10.02.00-00-041/10 pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów”

Projekt zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągów w trzech lokalizacjach. Pierwszy gazociąg zapewnia dystrybucję gazu z miejscowości Unieście do miejscowości Łazy, łącznie z gazyfikacją tej miejscowości, zapewniając dostawę gazu dla istniejącej i przyszłej zabudowy.

Drugi odcinek to sieć gazowa łącząca miejscowości Dziwnów i Międzywodzie, gmina Dziwnów, wraz z gazyfikacją miejscowości Międzywodzie i lewobrzeżnej części miejscowości Dziwnów.  

Trzeci odcinek to sieć gazowa Darłowo – Rusko – Porzecze – Dąbki –Bobolin, gmina Darłowo. Sieć gazowa rozpoczyna się w miejscowości Darłowo przy ulicy Wojska Polskiego i kończy w miejscowości Bobolin.

Zakres projektu obejmuje m.in.

 • Budowę gazociągów średniego ciśnienia DN 180 - DN 32 długości 40 km
 • Przyłączenia odbiorców gazu

Całkowity koszt realizacji Projektu: 7 084 253,06 zł

Wartość dofinansowania: 1 936 909,09 zł