Podział obszarów temperaturowych

Podział obszarów temperaturowych stosowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. znajduje się poniżej.