Platforma zakupowa PSG

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie informuje, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl

Platforma Zakupowa PSG to rozwiązanie ułatwiające współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami/Dostawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji oraz zapoznania się z instrukcją obsługi, co w przyszłości ułatwi wzajemne kontakty w ramach obecnych i przyszłych postępowań przetargowych, usprawni wzajemną komunikację i przyczyni się do promocji oferowanych przez Państwa produktów i usług.