Ogólne Warunki Dostaw

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie informuje, że z dniem 17 lipca 2018 r. zostały wprowadzone do stosowania Ogólne Warunki Dostaw (OWD), które są kierowane do Dostawców Spółki.

Dokument dotyczy dostaw realizowanych na podstawie zamówień do kwoty 10 000 złotych netto, które nie są objęte Umowami.

OWD określają wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie sposobu składania i przyjmowania zamówień, wymagań logistycznych, realizacji odbiorów dostaw, zasad płatności oraz gwarancji.

Poniżej znajduje się aktualna wersja OWD.