Opis nieruchomości:

Do wynajęcia przeznaczone są pomieszczenia biurowe w parterowym budynku. Całkowita powierzchnia przeznaczona do wynajęcia wynosi 98  m2.  Wynajmujący zapewni osobne wejście z zewnątrz.  Przed rozpoczęciem korzystania z pomieszczeń zachodzi konieczność adaptacji pomieszczenia biurowego na łazienkę do wyłącznego korzystania przez najemcę. Zakres adaptacji i sposób finansowania do uzgodnienia na etapie uzgadniania warunków najmu. Działalność prowadzona w wynajmowanych pomieszczeniach nie może być uciążliwa dla otoczenia, środowiska naturalnego, konkurencyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz nie może wpływać negatywnie na wizerunek Spółki.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform