Opis nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w miejscowości, która położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 15 oraz drogi wojewódzkiej nr 254. Odległość od miasta do większych ośrodków miejskich jakimi są Toruń oraz Bydgoszcz to odpowiednio 75 km oraz 64 km. Nieruchomości usytuowane są w północno-wschodniej części Mogilna przy ulicy Niezłomnych 1A i ulicy Adama Mickiewicza. Odległość do ścisłego centrum wynosi około 1000 metrów. Składają się one z działek oznaczonych numerem 209/18, 209/19, 209/20 (pow. 2 397 m2) oraz działki nr 707/1 (pow. 322 m2), o łącznej powierzchni wynoszącej 2719 m2. Działki ewidencyjne tworzą zwartą parcelę i stanowią funkcjonalną całość. Wjazd usytuowany jest od ulicy Niezłomnych drogą wewnętrzną. Najbliższe otoczenie stanowią stadion piłkarski oraz nieruchomości o charakterze usługowo-produkcyjnym.
Nieruchomości zabudowane są budynkiem o funkcji biurowo-socjalno-warsztatowej. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Urządzony teren zielony nieruchomości. Nieruchomość uzbrojona w infrastrukturę techniczną.
Na terenie nieruchomości w przeszłości funkcjonowała gazownia klasyczna.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nr działek: 209/18, 209/19, 209/20 o łącznej powierzchni 0,2397 ha
Księga wieczysta: BY1M/00013995/3

Nr działki: 707/1 o powierzchni 0,0322 ha
Księga wieczysta: BY1M/00021702/2

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z prawem własności posadowionego na nich budynku, budowli i urządzeń, a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Informacje planistyczne: W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2015 roku - teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie funkcjonalnej D – dalszego rozwoju i stanowi obszar mieszkalnictwa i usług.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform