Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w województwie opolskim, w miejscowości Otmuchów, przy ul. Krakowskiej 44f, w odległości około 1 km od ścisłej zabudowy centrum miasta. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny produkcyjno-usługowe, tereny ogródków działkowych, tereny kolejowe oraz rolne. Na północ od przedmiotowej nieruchomości, w odległości ok. 15 m przebiega linia kolejowa. W dalszym otoczeniu na południe od nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Na zachód- w odległości ok. 1 km znajduje się Jezioro Otmuchowskie. Nieruchomości są zlokalizowane jest na terenach zurbanizowanych o średnim poziomie zainwestowania, o charakterze średnio rozwojowym oraz o korzystnej dostępności komunikacyjnej.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform