Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w woj. opolskim, w miejscowości Głuchołazy, w odległości około 800 m od ścisłego centrum miasta. Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny przemysłowo-usługowe, tereny ogródków działkowych. Na wschód od przedmiotowej nieruchomości, w odległości ok. 200 m przebiega linia kolejowa. W dalszym otoczeniu na południowy - zachód znajduje się ścisła zabudowa miejska. Teren, na którym znajduje się nieruchomość można scharakteryzować jako zurbanizowany, o wysokim poziomie zainwestowania,  o charakterze rozwojowym oraz o korzystnej dostępności komunikacyjnej. Działki wchodzące w skład nieruchomości tworzą kompleks w kształcie nieregularnego wieloboku, nie wykazują zmian rzędnych (teren płaski). Nieruchomość zabudowana jest 4 budynkami. Teren wokół budynków stanowią podjazdy/place utwardzone trylinką/kostką brukową, pozostała część terenu porośnięta zielenią, teren częściowo ogrodzony.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform