Opis nieruchomości:

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności położonych na niej budynków, tj. budynek biurowy, budynki magazynowe i wiaty. 
 
Nieruchomość zabudowana położona w Lubinie przy ul. Odrodzenia, stanowiąca zwarty kompleks składający się z działek nr: 232/1, 232/5 i 232/7 o łącznej powierzchni 10.283 m2, 
w tym: działka nr 232/1 o pow. 4.629 m2, działka nr 232/5 o pow. 3.666 m2 oraz działka nr 232/7 o pow. 1.988 m2, AM – 4, obręb 5. 

Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, C.O. i telefoniczną.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ale nie ma urządzonego zjazdu.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr LE1U/00031092/1 przez Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w centralnej (śródmiejskiej) części miasta, w linii prostej 
w odległości około 300 m od centrum Lubina (Rynek).

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform