Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 189/43 189/44, 189/47, obręb S-2 o łącznej powierzchni 4391,00 m2, położona w Łodzi przy ulicy Uniwersyteckiej 2/4 dla której to nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr LD1M/00327560/5. Nieruchomość zabudowana jest 15-kondygnacyjnym budynkiem biurowym oraz budynkiem garażowym składającym się z dziewięciu boksów garażowych. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. Nieruchomość jest uzbrojona w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną oraz telefoniczną.
 
Dla nieruchomości  nie obowiązuje MPZP.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  nieruchomość położona na terenie: przekształcania historycznej struktury przestrzennej - wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III, oznaczone symbolem W3b w strefie wielkomiejskiej - tereny przeznaczone pod zabudowę.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

W związku ze zlokalizowaną w granicach Nieruchomości czynną siecią gazową, nabywca Praw do Nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu do sieci dystrybucyjnej gazu w granicach działek oznaczonych nr 189/44 i 189/47 na rzecz PSG. 

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform