Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego części zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/5 o pow. 2.208 m2, stanowiącej nieruchomość położoną w Dusznikach - Zdroju przy ul. Kolejowa 2, wraz z prawem własności budynku posadowionego na ww. działce z wyłączeniem gazowej infrastruktury sieciowej, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Działka nr 81/5 ma nieregularny kształt, zabudowana jest drewnianym parterowym obiektem wybudowanym w 1960 r. Budynek ten w przeszłości wykorzystywany był w celach  socjalno–biurowych. Do 1999 r. mieściła się w nim rozdzielnia gazu. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 113 m2.  Budynek jest zawilgocony i w złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Dodatkowo w obrębie  działki nr 81/5 posadowiona jest altana, niebędąca własnością PSG. Nie jest trwale związana z gruntem i podobnie jak budynek biurowo-socjalny jest w złym stanie technicznym, przewidziana do rozbiórki.
  
Dojazd do ww. działki odbywa się ul. Kolejową. Nieruchomość uzbrojona jest w podstawowe sieci infrastruktury technicznej: gazowa, energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna. 

Działka nr 81/5 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
a zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój znajduje się w granicach funkcji MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

 

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform