Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona Olsztynku przy ul. Mrongowiusza 34, w skład której wchodzi:

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4 o powierzchni 0,3647 ha;
  • prawo własności budynku biurowo-warsztatowego o pow. uż. 432,33 m2;
  • prawo własności budynku wiaty samochodowej o pow. uż. 70,23 m2;
  • prawo własności pozostałych urządzeń i budowli.
Nieruchomość położona w Olsztynku przy ul. Mrongowiusza 34, ok. 750 m od Rynku w centrum miasta. Działka sąsiaduje bezpośrednio ze stacją gazową. Dojazd drogą asfaltową, stanowiącą odcinek drogi krajowej nr 58. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa usługowa i tereny produkcyjne. Działka gruntowa ma kształt nieregularny, zbliżony do litery T, ukształtowanie terenu jest płaskie. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony, ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w infrastrukturę techniczną.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nr działki: 1/4;
Obręb: 0004;
Nr Księgi Wieczystej: OL1O/00066292/6
Tytuł prawny: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności
Przeznaczenie planistyczne: zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1G – teren infrastruktury technicznej - gazownictwo

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform