Opis nieruchomości:

Prawo własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 11/7 w obrębie ewidencyjnym 5 – Nidzica, położonej w Nidzicy przy ul. Rataja 2A, o powierzchni 0,1964 ha, wraz z posadowionymi na niej budynkami (budynek biurowy o powierzchni użytkowej 644,87 m2 oraz budynek garażu o powierzchni użytkowej 66,06 m2) i budowlami. 
Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta, w obszarze zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową o korzystnym stanie technicznym. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej. Działka ewidencyjna nr 11/7 posiada powierzchnię 1964 m2, ma kształt zbliżony do prostokąta, nieutrudniający inwestycyjnego wykorzystania. Ukształtowanie terenu płaskie. Oznaczenie użytków zgodnie z katastrem nieruchomości:  Bi – inne tereny zabudowane. Działka ogrodzona płotem stalowym na betonowej podmurówce wraz z furtką oraz bramą. Teren działki częściowo utwardzony płytami betonowymi - trylinką. Pozostała część działki nieutwardzona, porośnięta roślinnością urządzoną (trawnik oraz pojedyncze zadrzewienie). W granicach działki rozprowadzone jest oświetlenie w postaci 4 lamp stalowych. Na działce jest posadowiony stalowy, kratowy masz antenowy na fundamencie betonowym. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej. Budynek biurowy wyposażony jest w instalacje elektryczną, telefoniczną, alarmową, wodociągową.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nr działki: 11/7;
Obręb: 0005;
Nr Księgi Wieczystej: OL1N/00013761/8
Tytuł prawny: własność
Informacje planistyczne: zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem  D – 13U- usługi nieuciążliwe (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy uchwalony Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r.)

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform