Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość, stanowiąca wydzielone geodezyjnie działki nr: 9/11 o pow. 11 749 m2, nr 9/12 w pow. 4 557 m2 i nr 9/21 o pow. 17 396 m2, położona jest w woj. zachodniopomorskim, w powiecie M. Szczecin, w miejscowości Szczecin, obręb ewidencyjny 1052 Śródmieście 52, Osiedle Pomorzany ul. Nadodrzańska 5. 

Nieruchomość położna jest na terenie płaskim, częściowo utwardzonym płytami betonowymi (drogi, parkingi i place manewrowe), częściowo niezagospodarowana. Teren został ogrodzony po granicach zewnętrznych (brak ogrodzenia pomiędzy poszczególnymi działkami). Działki wchodzące w skład nieruchomości tworzą zwarty kompleks o regularnym kształcie. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ulicę utwardzoną asfaltem – ul. Nadodrzańską. 

Budynki i budowle:

  • dz. 9/12 - wiata magazynowa – budynek parterowy, niepodpiwniczony budowany w technologii tradycyjnej w zabudowie zwartej z wiatą magazynową. Struktura pomieszczeń: magazyny, spawalnia, wiata magazynowa. Fundamenty  żelbetonowe, ściany zewnętrzne murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w części stalowe, ściany działowe murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dachu żelbetonowa – stropodach kryty blachą fałdowaną ocynkowaną. Elewacja budynku cementowo wapienna malowana, tył wiaty z blachy fałdowanej ocynkowanej i wiata z siatki stalowej, stolarka okienna stalowa, drzwiowa stalowa, posadzki betonowe. Powierzchnia użytkowa wynosi 646,20 m2,
  • dz.9/21 - budynek agregatorowni - obiekt nieużytkowany, przeznaczony do rozbiórki. 

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1S/00083044/7.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, mieści się w granicach terenów elementarnych: Z.N.9009.PU,U, Z.N.9010.PU,U, Z.N.9011.PUw,U, Z.N.9021.KDW, Z.N.9022.KDW oraz S.N.9011.KD.GP Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) „ Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” uchwalonego przez Radę Gminy Szczecin uchwałą nr XXXVI/889/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 63 poz. 1707).

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform