Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w województwie opolskim, powiecie głubczyckim, gminie Baborów. Położona w środkowej części miasta, w sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe oraz tereny usługowe. W dalszym otoczeniu na północ od nieruchomości znajdują się tereny rolne. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest średnio zurbanizowany, o niskim poziomie zainwestowania, o charakterze mało rozwojowym. Działki 1304/3 i 1304/5 tworzą kompleks nieregularnego wieloboku, nie wykazują zmian rzędnych wysokości, teren płaski. Zabudowane trzema budynkami, cześć działki utwardzona, pozostała porośnięta zielenią niską i wysoką.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform