Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa w prawie własności, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 54/10 o powierzchni 0,0503 ha, położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w miejscowości Poniatowa w rejonie ul. Lubelskiej. Otoczenie nieruchomości stanowi teren kościoła oraz tereny leśne. W dalszym otoczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, punkty handlowo-usługowe. Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się poprzez teren ciągów pieszych oraz parking przy kościele tj, działek oznaczonych geodezyjnie nr 52/3 i 51/11. Teren działki ogrodzony płotem z siatki stalowej na podmurówce. Działka stanowi teren byłej stacji gazowej – przez działkę przebiega nieczynny odcinek sieci gazowej oraz pozostałości betonowe. Teren działki porośnięty trawą.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1O/00032693/1 przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Poniatowa -I etap zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/97/04 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 26.03.2004r, położona jest w terenie opisanym jako: tereny urządzeń gazownictwa – (IG) oraz tereny parków leśnych – (ZL)

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform