Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka gruntu nr ewid. 5270/42 o powierzchni 200 m2 położona w miejscowości Iwonicz, gm. Iwonicz-Zdrój. 
Działka ma kształt prostokąta i jest nieuzbrojona, media znajdują się na sąsiednich działkach. Na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze gazowe średniego ciśnienia dn 63 PE oraz nieczynny, betonowy kanał ciepłowniczy (podziemny). 
Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się na podstawie ustanowionej służebności drogowej przez działkę 5270/43 istniejącą drogą wewnętrzną wykonaną z płyt betonowych, biegnącą do drogi oznaczonej nr 5271. 

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform