Opis nieruchomości:

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Wodnej 3, działka nr 4/20 o  powierzchni 4897,00 m2. Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Łódź, użytkownikiem wieczystym gruntu Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Prawo użytkowania wieczystego przysługuje Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą LD1M/00002784/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych. W obrębie nieruchomości nie była prowadzona działalność polegająca na produkcji klasycznej gazu.
Teren nieruchomości jest ogrodzony, utwardzony głównie płytami drogowymi żelbetonowymi oraz nawierzchnią z tłucznia. 
Na terenie nieruchomości wzdłuż granicy wschodniej posadowiony jest budynek portierni. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, parterowy o powierzchni zabudowy 16 m2, wybudowany w 1958 r. 
Teren wokoło jest zagospodarowany, wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Na nieruchomości znajdują się odcięte przyłącza gazowe oraz przyłącze niskiego ciśnienia PE DN 90, które jest odcinkiem nagazowanym lecz nie jest użytkowane. Nabywca zobowiązany będzie do zrzeczenia się wszelkich roszczeń dotyczących ewentualnej konieczności usunięcia istniejącej w obrębie nieruchomości infrastruktury gazowej.

W północnej części działki wzdłuż północnej granicy działki w linii wschód - zachód przebiega ciepłociąg wody gorącej  2xDn400 mm, który zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania może wymagać przebudowy lub likwidacji.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform