Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/3 o pow. 120 m2, stanowiącej nieruchomość położoną w Dusznikach - Zdroju przy ul. Kolejowej 2.

Działka nr 81/3 przypomina kształtem literę „L”. Granica działki została przekroczona wybudowanym przez właściciela działki sąsiedniej, tj. działki nr 82, garażem oraz zagospodarowana ogródkiem przydomowym. Dojazd do ww. działki odbywa się ul. Kolejową. 

Działka nr 81/3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
a zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój znajduje się w granicach funkcji MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform