Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w m. Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży składa się z działki nr 1905/3 pow. 26 m.kw.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1905/3, o powierzchni 26 m.kw., powstałej w wyniku podziału działki nr 1905/2, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w miejscowości Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie prowadzi księgę wieczystą nr KW TR2T/00066759/8.

Nieruchomość wykorzystywana jako dojazd do czynnej stacji gazowej PSG sp. z o.o. oraz do domów jednorodzinnych zlokalizowanych w najbliższej okolicy.

Przez Nieruchomość przebiega czynna sieć gazowa, dla której nabywca ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu.

Ponadto Nieruchomość znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, w związku z zapisami wynikającymi z MPZP (Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego), w którym przywołane są przepisy szczególne dla obszarów zlokalizowanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (w tym są to zapisy wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform