Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w m. Żabno przy ul. Szpitalnej, powiat tarnowski. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży składa się z działki nr 845/6 pow. 683 m.kw.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Na nieruchomości sąsiedniej posadowiona jest czynna stacja gazowa, której strefa zagrożenia wybuchem oddziałuje na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży. Powierzchnia strefy została zaznaczona na załączniku graficznym. Strefa zagrożenia wybuchem to przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej, a jeżeli pojawi się ona rzeczywiście, to może pojawić się rzadko i tylko przez krótki okres czasu.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform