Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w m. Myślec, gmina Stary Sącz, powiat nowosądecki, woj. małopolskie. Działka nr 95/3 o pow. 28 m.kw. jest niezabudowana oraz nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na działce występują drzewa i krzewy.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość położona w odległości ok. 2 km od centrum miasta Stary Sącz. Sąsiedztwo stanowią tereny zalesione, rolne, nieczynne tereny rekreacji oraz rzeka Poprad.
Przez nieruchomość nie przebiega sieć gazowa, zarówno czynna, jak i nieczynna.
Nieruchomość nie znajduje się na terenach zdegradowanych, bądź przeznaczonych do rewitalizacji, jak również nie jest objęta ochroną konserwatorską. Ponadto, nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.
Nieruchomość położona w odległości ok. 65 m od rzeki Poprad. Zgodnie z informacją podaną w Informatycznym Systemie Osłony Kraju (wody.isok.gov.pl), działka nr 95/3 znajduje się poza obszarem zagrożenia powodzią.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform