Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość, stanowiąca wydzielone geodezyjnie działki nr: 180/5 o pow. 7 811 m2 i nr 181/1 o pow. 6 802 m2, położona jest w woj. zachodniopomorskim, w miejscowości Świnoujście, obręb ewidencyjny 0010 Świnoujście, ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera.

Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00005569/6.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Dla ogłoszonej nieruchomości uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, działki znajdują się w obszarze jednostek elementarnych: 

Działka 180/5:

  • PS.III.A.06 – teren produkcyjno-składowy, preferowana lokalizacja centrum przedsiębiorczości i lokalizacja pomieszczeń dla nowo tworzonych małych firm. 
  • 07.III.KD.L – projektowana ulica lokalna łącząca wjazd na teren portu wojennego z ulicą Karsiborską. Ulica lokalna kategorii powiatowej.  

Działka nr 181/1:
  • PS.III.A.05 – przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów produkcyjno-składowych.
  • PS.III.A.06 – teren produkcyjno-składowy, preferowana lokalizacja centrum przedsiębiorczości i lokalizacja pomieszczeń dla nowo tworzonych małych firm.
  • ZC.III.A.08 – przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów zieleni cmentarnej - uzupełnienie terenu istniejącego cmentarza, istniejące garaże do likwidacji lub przeniesienia. 
  • 07.III.KD.L – projektowana ulica lokalna łącząca wjazd na teren portu wojennego z ulicą Karsiborską. Ulica lokalna kategorii powiatowej.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform