Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość, stanowiąca wydzielone geodezyjnie działki nr: 180/5 o pow. 7 811 m2 i nr 181/1 o pow. 6 802 m2, położona jest w woj. zachodniopomorskim, w miejscowości Świnoujście, obręb ewidencyjny 0010 Świnoujście, ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera.

Najbliższe otoczenie stanowią: kompleks garaży, zabudowa mieszkaniowa, intensywna zabudowa o charakterze komercyjnym, magazynowo–produkcyjno–składowym, po drugiej stronie znajdują się zabudowania Polskiej Spółki Gazownictwa, zabudowania wojskowe i dalej za nimi - usytuowany jest Port Świnoujście razem z Portem Wojennym. 

Działki nr: 180/5 i 181/1 położone są w jednym kompleksie. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się od strony północnej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ciąg garaży, a przy nich warsztat samochodowy. Dostęp do działki nr 180/5 poprzez bramę metalową od strony ul. Steyera. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą. Po lewej stronie bramy wjazdowej na terenie działki nr 180/5 znajduje się stacja redukcyjna, dla której wygrodzono grunt o powierzchni 535 m2. 

Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00005569/6.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Dla ogłoszonej nieruchomości uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z Uchwałą nr XXII/180/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie uchwalenia „Plan Obszaru III-Wydrzany”.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform